కంచెర్ల గోపన్న { భక్త రామదాసు} జీవిత చరిత్ర

కంచెర్ల గోపన్న { భక్త రామదాసు} జీవిత చరిత్ర కంచెర్ల గోపన్న, భక్త రామదాసుగా ప్రసిద్ధి చెందాడు, 17వ శతాబ్దంలో ప్రసిద్ధ కవి, సంగీత విద్వాంసుడు మరియు శ్రీరామ భక్తుడు. అతను భారతదేశంలోని ప్రస్తుత తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నేలకొండపల్లి అనే చిన్న గ్రామంలో జన్మించాడు. భక్త రామదాసు జీవితం భక్తి, త్యాగం మరియు సంగీత శ్రేష్టమైన కథ, మరియు అతను తెలుగు సాహిత్యం మరియు సంగీత చరిత్రలో గొప్ప సాధువు-సంగీతకర్తలలో ఒకరిగా గుర్తుంచుకోబడ్డాడు. ప్రారంభ జీవితం మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post