సంగీత దర్శకుడు శశి ప్రీతం జీవిత చరిత్ర 

సంగీత దర్శకుడు శశి ప్రీతం జీవిత చరిత్ర  శశి ప్రీతం, ప్రీతం ఘర్డేగా జన్మించారు, భారతీయ సంగీత దర్శకుడు మరియు స్వరకర్త, భారతీయ సంగీత పరిశ్రమకు గణనీయమైన కృషి చేశారు. తన ఆత్మీయమైన మెలోడీలకు మరియు ఫుట్‌ట్యాపింగ్ బీట్‌లకు పేరుగాంచిన శశి ప్రీతం సంగీత రంగంలో, ముఖ్యంగా దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ప్రసిద్ధి చెందారు. మూడు దశాబ్దాలకు పైగా కెరీర్‌తో, అతను అనేక చిత్రాలకు సంగీతం అందించాడు మరియు అతని పనికి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post