మహాకవి పాల్కురికి సోమనాథుని జీవిత చరిత్ర

మహాకవి పాలకుర్తి సోమనాథుని జీవిత చరిత్ర పాల్కురికి సోమనాథ, సోమనాథ కవి లేదా సోమనాథ కవి అని కూడా పిలుస్తారు, 12వ శతాబ్దంలో జీవించిన భారత ఉపఖండంలోని ప్రసిద్ధ కవి మరియు రచయిత. అతను దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రస్తుత తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రస్తుతం జనగాం జిల్లా  పాలకుర్తి గా పిలువబడే పాల్కురికి గ్రామంలో జన్మించాడు. సోమనాథ తెలుగు సాహిత్యానికి చేసిన కృషికి ప్రసిద్ధి చెందారు మరియు మధ్యయుగ కాలంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన కవులలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డారు. Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post