కేరళ రాష్ట్రంలోని మారి బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Mari Beach in Kerala state

కేరళ రాష్ట్రంలోని మారి బీచ్ పూర్తి వివరాలు ,Complete Details Of Mari Beach in Kerala state   మారి బీచ్ భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక సహజమైన మరియు నిర్మలమైన బీచ్. ఇది కేరళలోని కొల్లం జిల్లాలో మారి అనే చిన్న గ్రామానికి సమీపంలో ఉంది. ఈ బీచ్ దాని ప్రశాంత వాతావరణం, బంగారు ఇసుక మరియు స్ఫటికం-స్పష్టమైన నీటికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రశాంతమైన మరియు పునరుజ్జీవనం పొందే సెలవులను కోరుకునే వారికి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post