కేరళ రాష్ట్రంలోని స్నేహతీరం బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Snehatheeram Beach in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని స్నేహతీరం బీచ్ పూర్తి వివరాలు ,Full Details of Snehatheeram Beach in Kerala State   ప్రేమ తీరం అని కూడా పిలువబడే స్నేహతీరం బీచ్ కేరళలోని అత్యంత అందమైన మరియు ప్రసిద్ధ బీచ్‌లలో ఒకటి. ఇది కేరళలోని త్రిస్సూర్ జిల్లాలో ఉంది, ఇది త్రిస్సూర్ నగరానికి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఈ బీచ్ దాని అందమైన ఇసుక తీరాలు, స్పష్టమైన నీలి జలాలు మరియు అరేబియా సముద్రం యొక్క ఉత్కంఠభరితమైన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post