గోవా రాష్ట్రంలోని కేవెలోసిమ్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Cavelossim Beach in Goa State

గోవా రాష్ట్రంలోని కేవెలోసిమ్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Cavelossim Beach in Goa State కావెలోసిమ్ బీచ్ అనేది పశ్చిమ భారతదేశంలోని తీరప్రాంత రాష్ట్రమైన గోవా యొక్క దక్షిణ భాగంలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం. సహజమైన మరియు ప్రశాంతమైన జలాలు, తెల్లని ఇసుక బీచ్‌లు మరియు పచ్చటి పచ్చదనానికి ప్రసిద్ధి చెందిన కావెలోసిమ్ బీచ్ విశ్రాంతి మరియు విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకునే వారు తప్పక సందర్శించాలి. ఆకర్షణలు మరియు చేయవలసినవి: కావెలోసిమ్ బీచ్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post