త్యాగరాజు జీవిత చరిత్ర,Biography Of Tyagaraja

త్యాగరాజు జీవిత చరిత్ర,Biography Of Tyagaraja   త్యాగరాజు జననం :1767 మరణం – 1847 విజయాలు– త్యాగరాజు అత్యంత ప్రసిద్ధ కర్ణాటక సంగీత స్వరకర్తగా గుర్తింపు పొందారు. ఈ సంగీత శైలి అభివృద్ధికి అతను గణనీయమైన కృషిని అందించాడు. భగవంతుని ప్రేమను అనుభవించడానికి సంగీతం ఒక అవకాశం అని అతను నమ్మాడు మరియు స్వచ్ఛమైన భక్తి కోసం ప్రదర్శన ఇవ్వడమే అతని ఏకైక లక్ష్యం. తన సమకాలీనుడైన ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ మరియు శ్యామ శాస్త్రితో కలిసి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post