బేగం అక్తర్ జీవిత చరిత్ర ,Biography of Begum Akhtar

 

బేగం అక్తర్ జీవిత చరిత్ర ,Biography of Begum Akhtar

బేగం అక్తర్ జీవిత చరిత్ర ,Biography of Begum Akhtar   బేగమ్ అక్తర్ జననం – 1914 మరణం – 1974 విజయాలు తన ఎదుగుదలలో ఎక్కువ భాగం వివిధ శాస్త్రీయ సంగీత కళాకారుల నుండి తీవ్రమైన శిక్షణ పొందిన తరువాత, బేఘమ్ అక్తర్ తన 15 సంవత్సరాల వయస్సులో బహిరంగంగా తన మొదటి ప్రదర్శనలో సంగీత ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. అందమైన రూపంతో, ఆమె తన కెరీర్‌లో తరువాత వైవిధ్యమైన చిత్రాలలో కూడా కనిపించగలిగింది. బేగమ్ …

Read more

0/Post a Comment/Comments