;

 

రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Rabindranath Tagore

రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Rabindranath Tagore   రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ విభిన్న ప్రతిభ ఉన్న వ్యక్తి. కవిత్వం, తత్వాలు మరియు నాటకాలు మరియు ముఖ్యంగా అతని పాటల రచనతో సహా సాహిత్య రంగంలో ఆయన చేసిన కృషికి ప్రపంచం అతనిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసించింది. భారతదేశానికి జాతీయ గీతాన్ని రచించిన వ్యక్తి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. అతను కాలక్రమేణా సృష్టించబడిన అత్యంత ప్రభావవంతమైన సంస్థలలో ఒకడు మరియు నోబెల్ బహుమతిని పొందిన ఏకైక భారతీయుడు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post