సుభాష్ చంద్రబోస్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Subhash Chandra Bose

సుభాష్ చంద్రబోస్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Subhash Chandra Bose   సుభాష్ చంద్రబోస్ పుట్టినరోజు 1897 జనవరి 23వ తేదీన. నేతాజీ సుభాష్ బోస్ తల్లిదండ్రులు కటక్‌కు చెందినవారు. అతను జానకీనాథ్ బోస్ మరియు ప్రభావతి దత్ కుమారుడు. బలమైన దేశభక్తి, అణచివేత ధైర్యం మరియు బలంతో బ్రిటీష్ వలసవాద భారతదేశంలో ఉన్న కాలంలో ఈ జంట భారతీయ జాతీయవాదిగా మారారు మరియు అతనిని భారతీయ హీరో అనే బిరుదును సంపాదించారు మరియు వారి ప్రశంసలు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post