మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ యొక్క పూర్తి జీవిత చరిత్ర, Complete Biography of Mughal Emperor Shah Jahan

 

మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ యొక్క పూర్తి జీవిత చరిత్ర, Complete Biography of Mughal Emperor Shah Jahan

మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ యొక్క పూర్తి జీవిత చరిత్ర, Complete Biography of Mughal Emperor Shah Jahan   పుట్టిన తేదీ: జనవరి 5, 1592 పుట్టిన ప్రదేశం: లాహోర్, పాకిస్తాన్ పుట్టిన పేరు: షహబ్-ఉద్-దిన్ ముహమ్మద్ ఖుర్రామ్ తండ్రి పేరు : జహంగీర్ తల్లి పేరు : జగత్ గోసాయిని పాలన: జనవరి 19, 1628 నుండి జూలై 31, 1658 వరకు భార్యాలు: కాందహరి మహల్, అక్బరాబాది మహల్, ముంతాజ్ మహల్, ఫతేపురి …

Read more

0/Post a Comment/Comments