సావిత్రీబాయి ఫులే పూర్తి జీవిత చరిత్ర

సావిత్రీబాయి ఫులే పూర్తి  జీవిత చరిత్ర పుట్టిన తేదీ: జనవరి 3, 1831 పుట్టిన ప్రదేశం: నైగావ్, బ్రిటిష్ ఇండియా మరణం: మార్చి 10, 1897 మరణించిన ప్రదేశం: పూణే, మహారాష్ట్ర, బ్రిటిష్ ఇండియా భర్త: జ్యోతిబా ఫూలే సంస్థలు: బల్హత్య ప్రతిబంధక్ గృహ, సత్యశోధక్ సమాజ్, మహిళా సేవా మండల్ ఉద్యమం: మహిళా విద్య మరియు సాధికారత, సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమం పరిచయం సావిత్రీబాయి ఫులే    పందొమ్మిదవ శతాబ్దంలో మహిళా విద్య మరియు సాధికారతలో కీలక పాత్ర పోషించిన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post