ఉత్తరబోధి ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits Of Uttarabodhi Mudra

ఉత్తరబోధి ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ,Health Benefits Of Uttarabodhi Mudra     ఉత్తరబోధి ముద్రను మేల్కొలుపు ముద్ర అని కూడా అంటారు. చాలా ముఖ్యమైన మరియు జీవితాన్ని మార్చే యోగా ముద్రలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని సాధించడంలో మన పూర్వీకులు మాకు సహాయం చేసినందున మనం వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. ముద్ర భంగిమలు అనేక మానసిక మరియు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి. మేము ఈ భంగిమ యొక్క సమగ్ర వివరణను చర్చిస్తాము. ఉత్తరబోధి …

Read more

Categories Health

Post a Comment

Previous Post Next Post