హకిని ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits Of Hakini Mudra

హకిని ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits Of Hakini Mudra   హాకిని హ్యాండ్ ముద్ర అనేది సూటిగా కానీ సమర్థవంతమైన పద్ధతి, ఇది మెదడులోని వివిధ భాగాలను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా మీ మెదడు యొక్క మానసిక మరియు భావోద్వేగ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. మానవ శరీరం మానసిక వైద్యం కోసం మన చక్రాలలో యోగిని అని పిలువబడే ఏడు దేవతలను కలిగి ఉంటుంది. హాకిని యోగిని యొక్క దేవత, ఆమె యోగ సంప్రదాయం ప్రకారం మూడవ …

Read more

Categories Health

Post a Comment

Previous Post Next Post