అభయ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు,Health Benefits and Side Effects of Abhaya Mudra - telanganaa.in

Breaking

Wednesday, 25 January 2023

అభయ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు,Health Benefits and Side Effects of Abhaya Mudra

 

అభయ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు,Health Benefits and Side Effects of Abhaya Mudra

అభయ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు,Health Benefits and Side Effects of Abhaya Mudra   అభయ ముద్ర యొక్క అర్థం లేదా నిర్భయత యొక్క సంజ్ఞ: అభయానికి చాలా అర్థాలున్నాయి. చాలా కాలం క్రితం భారతీయులు కమ్యూనికేషన్ కోసం సంస్కృతాన్ని తమ ప్రాథమిక భాషగా ఉపయోగిస్తున్న కాలం, ఆ సమయంలో అభయ పదం తరచుగా మాట్లాడేవారు. గతంలో అభయ అంటే అధిగమించగల సామర్థ్యం అని అర్థం. శాంతి, రక్షణ మరియు నిశ్శబ్దం …

Read more

No comments:

Post a Comment