శిలాజిత్తు ప్రయోజనాలు ఉపయోగాలు దుష్ప్రభావాలు

శిలాజిత్తు ప్రయోజనాలు ఉపయోగాలు దుష్ప్రభావాలు శిలాజిత్తు అంటే ఏమిటి?  శిలాజ సహజ ఖనిజం. ఇది హిమాలయాలు మరియు భారత ఉపఖండంలోని హిందూ కుష్ పర్వతాలలో కనిపిస్తుంది. ఇది లక్క వంటి అరుదైన “రెసిన్”. మొక్కలు మరియు మొక్కల సంబంధిత పదార్థాలు వేలాది సంవత్సరాలుగా కుళ్ళిపోతున్నాయి, ఆపై కుళ్ళిన పదార్థం రాళ్ళలో, రాళ్ళ మధ్య చిక్కుకుపోతుంది మరియు కాలక్రమేణా నలుపు లేదా గోధుమ జిగురుగా మారుతుంది. వేలాది సంవత్సరాలుగా భారతీయ సాంప్రదాయ వైద్యంలో శిలాజాలు ఉపయోగించబడుతున్నాయి. శిలాజాల ఆరోగ్యాన్ని …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post