నానా సాహిబ్ జీవిత చరిత్ర Biography of Nana Sahib

నానా సాహిబ్ జీవిత చరిత్ర Biography of Nana Sahib నానా సాహిబ్, ధోండు పంత్ అని కూడా పిలుస్తారు, 1857 నాటి భారతీయ తిరుగుబాటులో ప్రముఖ వ్యక్తి. అతను మే 19, 1824న భారతదేశంలోని ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్ సమీపంలోని బితూర్ అనే చిన్న పట్టణంలో జన్మించాడు. అతని అసలు పేరు నానా గోవింద్ ధోండు పంత్, కానీ అతన్ని సాధారణంగా నానా సాహిబ్ అని పిలుస్తారు. అతను మూడవ ఆంగ్లో-మరాఠా యుద్ధం తర్వాత బ్రిటిష్ ఈస్ట్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post