ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు జీవిత చరిత్ర,Biography Of Yellapragada Subbarao

ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు జీవిత చరిత్ర,Biography Of Yellapragada Subbarao   ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు జననం: జనవరి 12, 1895 జననం: భీమవరం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరణించిన తేదీ: ఆగష్టు 9, 1948 కెరీర్: బయోకెమిస్ట్ జాతీయత: భారతీయుడు “డా. యల్లాప్రగడ సుబ్బారావు గురించి మీరు ఎన్నడూ విని ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆయన జీవించినందువల్ల మీరు ఆరోగ్యంగా మరియు సజీవంగా ఉండగలరు; ఆయన జీవించినప్పటి నుండి, మీరు ఎక్కువ కాలం జీవించగలరు”. అమెరికన్ రచయిత, డోరన్ కె. ఆంట్రిమ్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post