ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Mulk Raj Anand

ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Mulk Raj Anand   ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ జననం: డిసెంబర్ 12, 1905 మరణం: సెప్టెంబర్ 28, 2004 విజయం: పంజాబీ మరియు హిందుస్థానీ వ్యక్తీకరణలను ఆంగ్లంలోకి చేర్చిన మొదటి రచయితలలో ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ ఒకరు. ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్, భారతదేశానికి చెందిన ఒక భారతీయ నవలా రచయిత మరియు చిన్న కథా రచయిత. పంజాబీ మరియు హిందుస్థానీ మాండలికాలను ఆంగ్లంలోకి చేర్చిన మొదటి రచయితలలో …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post