శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Shivraj Singh Chauhan

శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Shivraj Singh Chauhan   శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ పుట్టిన తేదీ: 5 మార్చి 1959 జననం: జైట్, మధ్యప్రదేశ్ కెరీర్: రాజకీయాలు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ మధ్యప్రదేశ్‌లో అత్యంత గౌరవనీయమైన రాజకీయ నాయకులలో ఒకరు, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరియు రాష్ట్రంలో ఆయన మాట్లాడే మాటల కంటే ఎక్కువగా మాట్లాడే పని! రాష్ట్రాన్ని మెరుగైన పర్యావరణంగా మార్చడానికి తన ప్రయత్నాల ద్వారా రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన మార్పులను తీసుకువచ్చిన అరుదైన …

Read more

Categories Biograpy, Leaders

Post a Comment

Previous Post Next Post