సి వి రామన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of CV Raman

 

సి వి రామన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of CV Raman

సి వి రామన్ జీవిత చరిత్ర,C V Raman Biography Writing a Biographical Essay on a Historical Figure సర్ చంద్రశేఖర వెంకట రామన్, 1930లో భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతిని గెలుచుకున్న భారతీయ శాస్త్రవేత్త, అతను కాంతి పరిక్షేపణంలో తన కృషికి అలాగే రామన్ స్కాటరింగ్ అని పిలువబడే రామన్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా పిలువబడే కొత్త రకమైన విక్షేపణను కనుగొన్నందుకు. ఘనపదార్థాలు, వాయువులు మరియు ద్రవాల రసాయన కూర్పులు ఈ దృగ్విషయం …

Read more

0/Post a Comment/Comments