బికానెర్‌లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Bikaner

బికానెర్‌లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Bikaner       బికనీర్ భారతదేశంలోని రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని వాయువ్య భాగంలో ఉన్న ఒక నగరం. ఇది రాజస్థాన్‌లోని నాల్గవ అతిపెద్ద నగరం మరియు గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం, చారిత్రక స్మారక చిహ్నాలు మరియు రుచికరమైన ఆహారానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. బికనెర్‌ను 1488లో రావ్ బికా స్థాపించారు మరియు ఇది ఒకప్పుడు పురాతన సిల్క్ రూట్‌లో ముఖ్యమైన వాణిజ్య మరియు వాణిజ్య కేంద్రంగా ఉంది.   భౌగోళికం: …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post