తమిళనాడు వైతీశ్వరన్ నవగ్రహ కోయిల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details Of History Tamil Nadu Vaitheeswaran Navagraha Koil

తమిళనాడు వైతీశ్వరన్ నవగ్రహ కోయిల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details Of History Tamil Nadu Vaitheeswaran Navagraha Koil   తమిళనాడు వైతీశ్వరన్ నవగ్రహ కోయిల్, వైతీశ్వరన్ కోవిల్ లేదా పుల్లిరుక్కువేలూరు దేవాలయం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని తమిళనాడులోని నాగపట్నం జిల్లాలో వైతీశ్వరన్ కోయిల్ పట్టణంలో ఉన్న ఒక హిందూ దేవాలయం.ఈ ఆలయం శివునికి అంకితం చేయబడింది మరియు ఇది తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తొమ్మిది నవగ్రహ ఆలయాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఆలయం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post