పాము భయం వున్నవారు దర్శించాల్సిన కుడుపు శ్రీ అనంతపద్మనాభస్వామి,Kudupu Sri Anantha Padmanabhaswamy Temple is a must-visit for those who fear snakes

పాము భయం వున్నవారు దర్శించాల్సిన కుడుపు శ్రీ అనంతపద్మనాభస్వామి,Kudupu Sri Anantha Padmanabhaswamy Temple is a must-visit for those who fear snakes భారతదేశంలోని కర్నాటక రాష్ట్రంలో ఉన్న కుడుపు శ్రీ అనంతపద్మనాభస్వామి ఆలయం, పాములంటే భయపడేవారు తప్పక దర్శించవలసిన ఆలయం. హిందూమతంలోని ప్రధాన దేవతలలో ఒకరైన విష్ణువు అవతారంగా విశ్వసించబడే అనంతపద్మనాభ స్వామికి ఈ ఆలయం అంకితం చేయబడింది. ఈ ఆలయంలో పెద్ద సంఖ్యలో పాములు కూడా ఉన్నాయి, ఇవి ఆలయ సంరక్షకులుగా …

Read more

Categories IndianTourism, Karanataka State, Karanataka Tourism, Temple

Post a Comment

Previous Post Next Post