;

 

గ్రహణం పట్టని ఏకైక దేవాలయం,The Only Temple Not Eclipsed

గ్రహణం పట్టని ఏకైక దేవాలయం,The Only Temple Not Eclipsed శ్రీకాళహస్తి భారతదేశంలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక దేవాలయం, సూర్యగ్రహణం సమయంలో చంద్రుని నీడ ద్వారా గ్రహణానికి గురికాకుండా దాని ప్రత్యేక లక్షణానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ దృగ్విషయం ఆలయం యొక్క ఆధ్యాత్మిక మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత యొక్క ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఆలయం శివునికి అంకితం చేయబడింది మరియు ప్రకృతిలోని పంచభూతాలను సూచించే పంచ భూత స్థలాలలో ఒకటి. శ్రీకాళహస్తి వాయు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post