శ్రీ నెట్టికంటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Sri Nettikanti Anjaneya Swamy Temple

శ్రీ నెట్టికంటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Sri Nettikanti Anjaneya Swamy Temple శ్రీ నెట్టికంటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నెట్టికంటి పట్టణంలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ హిందూ దేవాలయం. ఈ ఆలయం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామిగా భక్తులచే పూజింపబడే హనుమంతునికి అంకితం చేయబడింది. ఈ ఆలయం గోదావరి నది ఒడ్డున ఉంది మరియు ఈ ప్రాంతంలోని పురాతన దేవాలయాలలో ఒకటిగా నమ్ముతారు. చరిత్ర: శ్రీ నెట్టికంటి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post