ఏంజెల్‌లిస్ట్ వ్యవస్థాపకుడు నావల్ రవికాంత్ సక్సెస్ స్టోరీ

 నావల్ రవికాంత్ వ్యవస్థాపకుడు, ఏంజెల్ ఇన్వెస్టర్ మరియు ఇప్పుడు ఏంజెల్‌లిస్ట్ వ్యవస్థాపకుడు వ్యవస్థాపకుడు, ఏంజెల్ ఇన్వెస్టర్ మరియు రచయిత, నావల్ రవికాంత్ ప్రస్తుతం ఏంజెల్‌లిస్ట్ వ్యవస్థాపకుడు, ఈ గ్రహం మీద దాదాపు ప్రతి స్టార్టప్ మరియు ఏంజెల్ ఇన్వెస్టర్‌ల జాబితాను రూపొందించారు. ఏంజెల్‌లిస్ట్, స్టార్టప్‌లు, ఏంజెల్ ఇన్వెస్టర్లు మరియు స్టార్ట్-అప్ జాబ్ అన్వేషకులను అనుసంధానించే US-ఆధారిత పోర్టల్ అని చాలా మంది స్టార్ట్-అప్‌లు మరియు పెట్టుబడిదారులకు తెలుసు. దాని స్వంత మార్గంలో, వెబ్‌సైట్ మొత్తం పెట్టుబడి ప్రక్రియకు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post