ప్రిన్సెస్ డయానా జీవిత చరిత్ర,Biography of Princess Diana

ప్రిన్సెస్ డయానా జీవిత చరిత్ర,Biography of Princess Diana   ఆమె తండ్రి 1975లో ఎర్ల్ స్పెన్సర్ అనే గౌరవ బిరుదును సంపాదించిన తర్వాత, ఆమెకు లేడీ డయానా స్పెన్సర్ అనే బిరుదు ఇవ్వబడింది. జూలై 29, 1981న, ఆమె బ్రిటిష్ రాచరికం వారసుడు ప్రిన్స్ చార్లెస్‌ను వివాహం చేసుకుంది. 1996లో, ఇద్దరు కుమారులు జన్మించిన తర్వాత ఈ జంట విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆగస్ట్ 31, 1997న ప్యారిస్‌లో జరిగిన ఆటోమొబైల్ ప్రమాదంలో డయానా మరణించింది. యువరాణి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post