మస్క్యులోస్కెలెటల్ వైకల్యం యొక్క కారణాలు లక్షణాలు మరియు చికిత్స

మస్క్యులోస్కెలెటల్ వైకల్యం యొక్క కారణాలు లక్షణాలు మరియు చికిత్స నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో, వారి ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోవడానికి ఎవరికీ సమయం లేదు, ప్రజలు తరచుగా బాధపడే వివిధ పరిస్థితులు మరియు రుగ్మతలు ఉన్నాయి కానీ గుర్తించబడవు. మస్క్యులోస్కెలెటల్ వైకల్యం అనేది కండరాల వ్యవస్థకు సంబంధించిన అటువంటి పరిస్థితి. ఈ వైకల్యం వ్యక్తి యొక్క ఎముకలు, స్నాయువులు, స్నాయువులు, కీళ్ళు మరియు కండరాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ పరిస్థితి పగులు లేదా గాయం కారణంగా తీవ్రమైన నొప్పికి దారితీస్తుంది. గాయం లేదా …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post