బొగత జలపాతం తెలంగాణ రాష్ట్రం

బొగత జలపాతం తెలంగాణ రాష్ట్రం   బొగత జలపాతం తెలంగాణ రాష్ట్రం, ములుగు జిల్లా, వజీద్ మండలం, కోయవీరపురం జి లో ఉంది. ఈ జలపాతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండవ ఎత్తైనది అని నమ్ముతారు. కాళేశ్వరం మరియు భద్రాచలం మధ్య ప్రాంతంలోని కాళేశ్వరం మధ్య ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న అందమైన జలపాతం, బొగత జలపాతం గోదావరి నదిలో కలుస్తున్న చీకుపల్లి వాగుపై సృష్టించబడింది. ఇది దట్టమైన వృక్షసంపద మధ్యలో ఉంది. బొగత జలపాతం చుట్టుపక్కల గ్రామాల …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post