மனிகே மாகே ஹிதே பாடல் வரிகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்

மனிகே மாகே ஹிதே பாடல் வரிகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் Lyrics – Yohani,Satheeshan Singer Yohani,Satheeshan Composer Chamath Sangeeth Music Chamath Sangeeth Song Writer Dulan AR Lyrics மனிகே மாகே ஹிதே பாடல் வரிகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மனிகே மாகே ஹிதே மடில் நுரா ஹங்கும் யாவி அவிலேவி நேரியே நம்பே நாகே மாகே நேத் எஹா மேஹா யாவி சிஹிவேவி, ம ஹித லங்காம தவதேன ஹுரு பேமக …

மனிகே மாகே ஹிதே பாடல் வரிகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்Read More »

Post a Comment

Previous Post Next Post