హేమాచల లక్ష్మీ నర్సింహ స్వామి యొక్క ప్రసిద్ధ మల్లూరు దేవాలయం

హేమాచల లక్ష్మీ నర్సింహ స్వామి యొక్క ప్రసిద్ధ మల్లూరు దేవాలయం   భారతదేశంలోని తెలంగాణలోని ములుగు జిల్లా, మంగపేట్ మండలంలోని మల్లూరు గ్రామంలో మల్లూరు కోట ఉంది, ఇది వరంగల్ మరియు గోల్కొండ కోటల కంటే విస్తృతమైనదిగా చెబుతారు. శాతవాహనుల కాలం నాటి ఏడు ప్రవేశ ద్వారం కలిగి ఉన్న అపారమైన 8 కిలోమీటర్ల పొడవైన కోట గోడ ఈ ప్రాంతంలో నిర్మించబడింది. స్థానికంగా మల్లూరు కోట అని పిలుస్తారు, జయశంకర్ జిల్లా, మంగపేట్ మండలం మల్లూరు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post