చర్మానికి విటమిన్ ఎఫ్ యొక్క ప్రయోజనాలు

చర్మానికి విటమిన్ ఎఫ్ యొక్క ప్రయోజనాలు   విటమిన్ ఎఫ్ మీ చర్మానికి మంచి స్నేహితుడిగా ఉండాలని మేము చెబితే? మీరు దానిని సులభంగా అంగీకరిస్తారా? పోషకాల ప్రపంచంలో ఇంకా చాలా ప్రజాదరణ పొందని విటమిన్. తక్కువ జనాదరణ పొందడం అంటే దానికి తక్కువ విలువ ఉందని కాదు. విటమిన్ ఎఫ్ అనేది ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్ లినోలిక్ యాసిడ్ అనే రెండు కొవ్వు ఆమ్లాల కలయిక. ఒమేగా 3 మరియు ఒమేగా 6 కొవ్వు ఆమ్లాల …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post