తెలంగాణలోని సంబు లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం (దేవాలయం) మెల్లచెరువు - telanganaa.in

Breaking

Tuesday, 17 January 2023

తెలంగాణలోని సంబు లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం (దేవాలయం) మెల్లచెరువు

 

తెలంగాణలోని సంబు లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం (దేవాలయం) మెల్లచెరువు

తెలంగాణలోని సంబు లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం (దేవాలయం) మెల్లచెరువు సంబు లింగేశ్వరన్ స్వామి ఆలయం నల్గొండ తెలంగాణలోని మెల్లచెరువులో ఉంది. సంబు లింగేశ్వర స్వామి అనే దైవిక రూపంలో శివుడు. శివుడు స్వయంభు మూర్తి.   ఆలయ చరిత్ర వెయ్యి సంవత్సరాలుగా మెల్లచెరువులోని శంభు లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం. శివుడికి అంకితం చేసిన పురాతన ఆలయంలో ఇది ఒకటి. ఈ ఆలయ నిర్మాణం కాకతీయ రాజవంశం యొక్క కీర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ ఆలయం యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం …

Read more

No comments:

Post a Comment