ఫూల్ మఖానా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వైద్య ఉపయోగాలు మరియు దాని దుష్ప్రభావాలు

ఫూల్ మఖానా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వైద్య ఉపయోగాలు మరియు దాని దుష్ప్రభావాలు బహుశా తామర గింజలు అంటే ఎవరికి తెలియదు. ఇవి phool makhana గానే అందరికి తెలుసు. వీటినే Fox Nuts అని కూడా అంటారు. నార్త్ ఇండియా లో వీటిని ఎక్కువగా వాడుతారు. ప్రతి పండగకి వీటితో వంటలు చేసి దేవుడికి నైవేద్యం సమర్పించడం ఆచారంగా వస్తుంది. మొత్తం తూర్పు ఆసియాలో ఎక్కువగా వాడే ఆహార పదార్ధం ఇది. ఇవి బీహార్ లో ఎక్కువగా …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post