మారేడు (బిల్వం) చెట్టు ప్రాముఖ్యత మీకు తెలుసా ఆయుర్వేద ఉపయోగాలు – ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు – చెట్టు లోని ఔషధ గుణాలు

మారేడు (బిల్వం) చెట్టు ప్రాముఖ్యత మీకు తెలుసా ఆయుర్వేద ఉపయోగాలు – ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు – చెట్టు లోని  ఔషధ గుణాలు మారేడు లేదా బిల్వము (బలే). ఈ కుటుంబానికి చెందినది. ఈ బిల్లు బిల్వ వృక్షానికి చెందినది. ఆకుల వినాయక చవితి పండుగ రోజున జరిగే వరసిద్ధివినాయక ఏకదైవ పట్టుపు పూజలో ఇది రెండవది. మారేడు చెట్టు ఆయుర్వేదంలో (బిల్వము) మారేడు పత్రి ఆయుర్వేదంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిని విరేచనాలు, మొటిమలు మరియు మధుమేహానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post