;

 

లాలా లజపతిరాయ్ యొక్క పూర్తి జీవిత చరిత్ర,Complete Biography of Lala Lajpati Rai

లాలా లజపతిరాయ్ యొక్క పూర్తి జీవిత చరిత్ర,Complete Biography of Lala Lajpati Rai   జననం: జనవరి 28, 1865 పుట్టిన ప్రదేశం: ధుడికే, పంజాబ్ తల్లిదండ్రులు: మున్షీ రాధా కృష్ణ ఆజాద్ (తండ్రి) మరియు గులాబ్ దేవి (తల్లి) జీవిత భాగస్వామి: రాధాదేవి పిల్లలు: అమృత్ రాయ్, ప్యారేలాల్, పార్వతి విద్య: ప్రభుత్వ కళాశాల, లాహోర్ రాజకీయ సంఘం: ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, ఆర్యసమాజ్ ఉద్యమం: భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం రాజకీయ భావజాలం: జాతీయవాదం, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post