బాల గంగాధర తిలక్ యొక్క పూర్తి జీవిత చరిత్ర,Complete Biography of Bala Gangadhara Tilak

బాల గంగాధర తిలక్ యొక్క పూర్తి జీవిత చరిత్ర   పుట్టిన తేదీ: 23 జూలై 1856 పుట్టిన ఊరు: రత్నగిరి, మహారాష్ట్ర తల్లిదండ్రులు: గంగాధరతిలక్ (తండ్రి) మరియు పార్వతీబాయి (తల్లి) జీవిత భాగస్వామి: తాపీబాయి సత్యభామాబాయిగా పేరు మార్చుకుంది పిల్లలు: రమాబాయి వైద్య, పార్వతీబాయి కేల్కర్, విశ్వనాథ్ బల్వంత్ తిలక్, రాంభౌ బల్వంత్ తిలక్, శ్రీధర్ బల్వంత్ తిలక్, మరియు రమాబాయి సానే. విద్య: దక్కన్ కళాశాల, ప్రభుత్వ న్యాయ కళాశాల. అసోసియేషన్: ఇండియన్ నేషనల్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post