స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు కమలా ఛటోపాధ్యాయ జీవిత చరిత్ర 

 స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు కమలా ఛటోపాధ్యాయ జీవిత చరిత్ర కమలా చటోపాధ్యాయ భారత స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు, సంఘ సంస్కర్త మరియు రచయిత్రి, భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆమె లింగ వివక్షకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన స్త్రీవాద చిహ్నం మరియు మహిళల సాధికారత కోసం కృషి చేసింది. ఆమె జీవితం మరియు పని నేటి తరాల భారతీయులకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంది. ప్రారంభ జీవితం మరియు విద్య: కమలా చటోపాధ్యాయ భారతదేశంలోని పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని శ్యాంబాజార్ అనే చిన్న …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post