;

 

మంద కృష్ణ మాదిగ జీవిత చరిత్ర

మంద కృష్ణ మాదిగ జీవిత చరిత్ర వరంగల్ జిల్లా హంటర్ రోడ్డులోని శాయంపేటలో  మంద కృష్ణ మాదిగ జన్మిచారు మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి (M.R.P.S.), ‘మాదిగ దండోరా’ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది జూలై 7, 1994న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రకాశం జిల్లాలోని ఇడుముడి అనే చిన్న గ్రామం నుండి ఉద్భవించింది. మొదట్లో 20 మంది యువకులతో కూడిన ఈ ఉద్యమం ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించింది. దళిత సమాజంలోని అత్యంత వెనుకబడిన కులాలు, ముఖ్యంగా మాదిగ ఉపకులాలు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post