స్వాతంత్ర సమరయోధుడు జోగేష్ చంద్ర ఛటర్జీ జీవిత చరిత్ర

 

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు జోగేష్ చంద్ర ఛటర్జీ జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు జోగేష్ చంద్ర ఛటర్జీ జీవిత చరిత్ర జోగేష్ చంద్ర ఛటర్జీ ఒక ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మరియు భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో దృఢత్వం మరియు ధైర్యానికి నిజమైన చిహ్నం. స్వాతంత్య్ర సాధన పట్ల ఆయన చూపిన తిరుగులేని నిబద్ధత, విప్లవాత్మక చర్యలు, త్యాగాలతో పాటు చరిత్ర పుటల్లో చెరగని ముద్ర వేసింది. ఈ కథనం జోగేష్ చంద్ర ఛటర్జీ జీవితం మరియు విజయాలను వెల్లడిస్తుంది, స్వాతంత్రం  వైపు భారతదేశ ప్రయాణాన్ని రూపొందించడంలో అతని కీలక …

Read more

0/Post a Comment/Comments