;

 

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఛత్రం జాతవ్ జీవిత చరిత్ర

ఛత్రం జాతవ్ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు జీవిత చరిత్ర చేత్రం జాతవ్ భారతదేశంలోని అట్టడుగు వర్గాల హక్కులు మరియు గౌరవం కోసం పోరాడిన ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మరియు సామాజిక కార్యకర్త. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఢక్లా గ్రామంలో జన్మించిన ఛేత్రమ్ జాతవ్ జాతవ్ కమ్యూనిటీ సభ్యుడు, ఇది హిందూ కుల సోపానక్రమంలోని అత్యల్ప కులాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. చిన్నప్పటి నుండి వివక్ష మరియు అణచివేతను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, చేత్రమ్ జాతవ్ తన తోటి కమ్యూనిటీ సభ్యుల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావాలని నిశ్చయించుకున్నాడు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post