;

 

సామాజిక సేవకురాలు కుమ్ర లక్ష్మీబాయి జీవిత చరిత్ర

సామాజిక సేవకురాలు కుమ్ర లక్ష్మీబాయి జీవిత చరిత్ర తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన కుమ్ర లక్ష్మీబాయి అంకితభావంతో సామాజిక సేవకురాలు. తన తాత, తండ్రులకు చెందిన భూమి హక్కులను కాపాడుకునేందుకు ఆమె సుమారు 15 ఏళ్ల పాటు అవిశ్రాంతంగా పోరాడి, ఆమె పట్టుదలకు ఫలించింది. ఆమె సాధించిన విశేష విజయాలకు గుర్తింపుగా, 2017లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైన తెలంగాణ రాష్ట్ర విశిష్ట మహిళ అవార్డుతో సత్కరించింది. జననం – ప్రారంభ జీవితం:- తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్పల్‌ధారి గ్రామపంచాయతీ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post