తెలంగాణ గిరిజన ఉద్యమ నాయకుడు కొమరం సూరు జీవిత చరిత్ర

గిరిజన ఉద్యమ నాయకుడు కొమరం సూరు జీవిత చరిత్ర 1918 మార్చి 25న జన్మించి 1997 ఆగస్టు 10న కన్నుమూసిన కొమరం సూరు ఆదివాసీ ఉద్యమంలో ప్రముఖ నాయకుడు. ఈ ఉద్యమంలో, కొమురం భీం కీలక వ్యక్తిగా ఉద్భవించాడు, నిజాం పాలకులపై పోరాటానికి నాయకత్వం వహించాడు మరియు భీమ్ ముఖ్య అనుచరుడిగా పనిచేస్తూ గెరిల్లా సైన్యం ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించాడు. జననం :- సూరు అని పిలువబడే కొమరం సూరు మార్చి 25, 1918న సరుడి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post