స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు పర్బతి గిరి జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు పర్బతి గిరి జీవిత చరిత్ర పర్బతి గిరి భారతదేశ చరిత్ర యొక్క చరిత్రలో నిలిచిపోయిన పేరు, ధైర్యసాహసాలు, దృఢత్వం మరియు అచంచలమైన సంకల్పం. [తేదీ] [స్థలంలో] జన్మించిన పర్బతి గిరి భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా స్వాతంత్ర పోరాటానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసింది. స్వాతంత్రం కోసం పోరాటంలో ఆమె చేసిన అసాధారణమైన కృషి,  , ఆమెను దేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో గౌరవనీయమైన వ్యక్తిగా చేసింది. ఈ జీవిత చరిత్ర పర్బతి గిరి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post