స్వాతంత్ర సమరయోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు జీవిత చరిత్ర   అల్లూరి సీతారామరాజు : నిర్భయ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గా ప్రసిద్ధి చెందిన అల్లూరి సీతారామరాజు, బ్రిటిష్ వలస పాలన నుండి స్వాతంత్రం  కోసం భారతదేశం యొక్క పోరాటంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించిన వీర స్వాతంత్ర సమరయోధుడు. నేటి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పాండ్రంగి గ్రామంలో జూలై 4, 1897న జన్మించిన సీతారామరాజు అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా అసంఖ్యాక భారతీయులకు స్ఫూర్తినిస్తూ ప్రజాకర్షక నాయకుడిగా ఎదిగారు. అతని అచంచలమైన నిబద్ధత, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post