;

 

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు బసావన్ సింగ్ (సిన్హా) జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు బసావన్ సింగ్ (సిన్హా) జీవిత చరిత్ర బసావన్ సింగ్ (సిన్హా):  స్వాతంత్ర సమరయోధుడి జీవిత చరిత్ర బసావన్ సింగ్ సిన్హా అని కూడా పిలువబడే బసావన్ సింగ్ ఒక ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, అతను బ్రిటిష్ వలస పాలన నుండి స్వాతంత్రం కోసం భారతదేశం యొక్క పోరాటంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడు. మార్చి 10, 1900న బీహార్‌లోని ఒక చిన్న గ్రామంలో జన్మించిన బసావన్ సింగ్ తన జీవితాన్ని స్వాతంత్ర పోరాటానికి అంకితం చేశాడు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post