స్వాతంత్ర సమరయోధుడు తిరుపూర్ కుమారన్ జీవిత చరిత్ర

 

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు తిరుపూర్ కుమారన్ జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు తిరుపూర్ కుమారన్ జీవిత చరిత్ర తిరుపూర్ కుమరన్ అనే పేరు విస్తృతంగా తెలియదు కానీ బ్రిటిష్ పాలన నుండి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటంలో అపారమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. తమిళనాడులోని తిరుపూర్ జిల్లాలోని చెన్నిమలైలో అక్టోబర్ 4, 1904న జన్మించిన తిరుపూర్ కుమరన్ , భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి గణనీయమైన కృషి చేసిన ఆదర్శప్రాయమైన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు. అతని జీవితం తక్కువ అయినప్పటికీ, దేశం కోసం కుమారన్ యొక్క అచంచలమైన అంకితభావం మరియు …

Read more

0/Post a Comment/Comments