ప్రముఖ గేయ కవి గూడ అంజయ్య జీవిత చరిత్ర “అయ్యోనివా నీవు అవ్వోనివా”

ప్రముఖ గేయ కవి గూడ అంజయ్య జీవిత చరిత్ర గూడ అంజయ్య దూరదృష్టి గల నాయకుడు మరియు పట్టుదల మరియు సంకల్పానికి ప్రతిరూపం, భారతదేశంలో సామాజిక కార్యాచరణ మరియు రాజకీయ నాయకత్వ రంగంలో ప్రముఖ వ్యక్తి. లక్ష్మమ్మ, లక్ష్మయ్య దంపతులకు అంజయ్య జన్మించాడు,సమాజానికి ఆయన చేసిన కృషిని మరియు సానుకూల మార్పును సృష్టించడంలో అతని తిరుగులేని నిబద్ధతను హైలైట్ చేస్తుంది. ప్రారంభ జీవితం మరియు విద్య: గూడ అంజయ్య 1955వ సంవత్సరంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా దండేపల్లి మండలం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post