స్వాతంత్ర సమరయోధుడు దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య జీవిత చరిత్ర దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య ఆంధ్రరత్న అని కూడా పిలుస్తారు, ప్రముఖ భారత స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మరియు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నుండి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు. జూన్ 2, 1889 న జన్మించిన అతను 20వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడు. దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మాత్రమే కాదు బహుముఖ వ్యక్తిత్వం కూడా. అతను మనోహరమైన కవి, వక్త, పాటల రచయిత, తత్వవేత్త, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post